Ubezpieczenie

Ubezpieczenie

Szanowni Studenci i Słuchacze,

W tym roku akademickim 2016/2017 specjalnie dla Was, we współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., została przygotowana atrakcyjna oferta całodobowego ubezpieczenia w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w kraju i za granicą, połączonego z kartą zniżkową GITc do kilkuset punktów handlowych w całej Polsce.

Całodobowe ubezpieczenie w kraju i za granicą obejmuje swoim zakresem zarówno nieszczęśliwe wypadki w życiu prywatnym, na Uczelni jak i podczas odbywania praktyk zawodowych i pedagogicznych. Ze względu na fakt, iż są one obowiązkowe – Uczelnia wymagać będzie przedłożenia kopii polisy prywatnej, w sytuacji, gdy student nie skorzysta z ubezpieczenia uczelnianego.

Składka roczna: 30 PLN (ubezpieczenie całoroczne w kraju i za granicą z sumą ubezpieczenia 30 tys. zł)

Co zrobić, aby się ubezpieczyć?

Wystarczy skontaktować się z Starostą grupy, wpisać się na listę osób zainteresowanych ubezpieczeniem oraz dokonać wpłaty składki u Starosty lub w Biurze Pionu Kanclerskiego przy ul. Potulickiej 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Ubezpieczeniu będą podlegały jedynie osoby, które dokonają opłaty składki w terminie do 10.12.br.

Karta GITc (Global Insurance Travel Card) jest kartą ubezpieczeniowo – zniżkową. Jest to innowacyjny produkt powstały przy współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestią S.A., zapewniającym jednocześnie najlepsze warunki ubezpieczenia NNW obejmujące cały świat, jak i rabaty w wielu regionalnych i ogólnopolskich punktach handlowych. Ubezpieczenie gwarantuje: szybką wypłatę świadczeń z ubezpieczenia NNW – nawet do 48 h, szybkie orzekanie szkody bez udziału komisji lekarskiej oraz wysoką sumę ubezpieczenia. Karta zniżkowa obowiązuje w różnych miastach w Polsce w punktach z branż takich jak: gastronomia, zdrowie i uroda, turystyka, sport, kultura i rozrywka, motoryzacja, elektronika, edukacja, odzież i obuwie, usługi drobne. Stanowi to wygodną formę potwierdzenia ubezpieczenia oraz atrakcyjną część zniżkową łączącą w sobie wiele kart rabatowych akceptowanych w całej Polsce.

Kontakt: Agnieszka Pril, tel.91 44-89-105, april@twp.szczecin.pl

Pobierz:

Ogólne warunki ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia