TO NAS WYRÓŻNIA

O nas

Jako jedyna uczelnia niepubliczna w regionie mamy prawo do kształcenia na kierunkach psychologia i kryminologia.

Jesteśmy jedną z 6 uczelni w województwie, w tym jedyną niepubliczną, która otrzymała zgodę MNiSW na udział w programie Legii Akademickiej.

Zapewniamy studentom spotkania w zamkniętych zakładach karnych z udziałem skazanych, także na wieloletnie wyroki.

Wspieramy weteranów oraz ich rodziny specjalnym systemem stypendialnym, który w 50% pokrywa koszty studiowania.

Jesteśmy częścią Grupy Edukacyjnej TWP, to pozwala nam korzystać z 70-letniego doświadczenia tej instytucji w kształceniu na każdym poziomie.