Zasady i terminy składania prac dyplomowych 2015/2016

Terminy egzaminów

Wszystkie egzaminy dyplomowe dla studiów I i II stopnia odbywają się w budynku uczelni przy ul. Monte Cassino 15.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Kanclerza nr 44 z dnia 20 kwietnia 2012 r. obowiązuje opłata za wydanie dyplomu na studiach I i II stopnia w wysokości 60 zł.
Dowód wniesienia opłaty wraz z pozostałymi dokumentami (3 egz. pracy, indeks, karta okresowych osiągnięć, zdjęcia) należy składać w COS przy ul. Monte Cassino 15 w wyznaczonych terminach.