Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową

Studia podyplomowe dla nauczycieli

Cel studiów:

Celem studiów jest studiów nabycie kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

Podstawa prawna studiów:

 • rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki i tryb rekrutacji:
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia z przygotowaniem pedagogicznym (specjalność nauczycielska).

Czas trwania studiów:
Studia trwają 3 semestry.

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne:
  – dla osób będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1400 zł

  – dla osób nie będących pedagogami specjalnymi:
  Czesne za jeden semestr wynosi 1500 zł

 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.
 • Opłata za świadectwo 30 zł