stypendia rozdane

Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3.755 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 3.001 wniosków studentów i 754 wnioski doktorantów.

Wnioski były oceniane zgodnie z procedurą określoną w przepisach:

W dniu 31 października 2012 r. – zgodnie z § 4 ww. rozporządzeń – w celu oceny wniosków został powołany Zespół do spraw oceny wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składający się z 27 ekspertów reprezentujących osiem obszarów nauki i sztukę. W dniu 4 listopada 2013 r. skład Zespołu został uzupełniony i rozszerzony do 36 członków.