STUDIUM TRENERÓW GRUPOWYCH

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Do kogo kierowane:
dla osób, które w swojej pracy mają kontakty z grupami
psychologowie, nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy grup, trenerzy, pracownicy firm szkoleniowych, działów szkoleń, działów personalnych, animatorzy życia kulturalnego, działacze NGOsów i inni.

Krótki opis:
Studia mają praktyczny, warsztatowy charakter. Koncentrują się przede wszystkim na pracy z tzw. „umiejętnościami miękkimi”. Uczestnicy studiów podyplomowych będą uczyć się jak rozpoznawać potrzeby szkoleniowe, projektować programy adekwatne do potrzeb grupy, korzystać z nowoczesnych metod nauczania, badać efektywność szkoleń, rozumieć dynamikę grupową, opracowywać trudne sytuacje w pracy.
Zajęcia prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w pracy z grupami w obszarach biznesowych, warsztatowych, związanych z działalnością NGO, pomocą psychologiczną, edukacją, animacją społeczno-kulturową. Trenerzy prowadzący zajęcia mają doświadczenie w pracy z młodzieżą, młodymi dorosłymi i dorosłymi.

Cel studiów:

wspomaganie rozumienia procesu grupowego, świadome używanie narzędzi szkoleniowych, nauka badania efektywności prowadzonych oddziaływań, wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z grupą, poznanie dynamiki procesu zmiany oraz metod przydatnych w pracy ze zmianą, trenowanie umiejętności budowania środowiska sprzyjającego rozwojowi.
Bardzo ważnym celem jest także wymiana doświadczeń ze specjalistami z różnych branż będącymi uczestnikami studiów, budowanie wspierającego środowiska edukacyjnego pomocnego w rozwoju uczestników studiów (również po ich ukończeniu).
Istnieje możliwość stworzenia grupy superwizyjnej dla absolwentów Studium Trenerów Grupowych.

Co uzyskuje absolwent:
Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.
Absolwenci, którzy spełniają wymagania Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mogą ubiegać się, w dodatkowym trybie o rekomendację trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
http://www.ptp.org.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=41

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry
  • Liczba uczestników ograniczona, max. 16 osób w grupie

Opłaty:

  • Wpisowe: 100 zł
  • Czesne za jeden semestr: 3500
  • Opłata za świadectwo: 30 zł.
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl