STUDIA PODYPLOMOWE OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA W GRUPACH NA KIERUNKACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – edukacja i zarządzanie
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – (Oligofrenopedagogika)
 • Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum  autyzmu
 • Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia
 • Logopedia i terapia logopedyczna
 • Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – (Diagnoza i terapia pedagogiczna)
 • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, teoretycznych przedmiotów zawodowych
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów
 • Wczesne nauczanie języka angielskiego
 • Zarządzanie oświatą

OSTATNIA SZANSA NA DOŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCYCH GRUP Z PROMOCYJNYM CZESNYM.
ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W DNIACH 16-18.10.2020 R.