Studia Podyplomowe

Szczecin

Studia Podyplomowe

PROMOCJA NA STUDIA PODYPLOMOWE (kierunki dla nauczycieli)
Niższe opłaty za czesne obowiązują w dniach 7-31 lipca 2017 r.
Ponadto:
brak opłaty za wpisowe – oszczędność 100 zł
10% zniżki– dla Absolwentów studiów podyplomowych WSH TWP
10% zniżki – 1+2 (grupa 3 osób płaci mniej)
Warto skorzystać!

Kierunek studiów Cena za semestr Ilość semestrów
Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna 1500

1400

2 semestry
Biologia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Chemia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Diagnoza i terapia pedagogiczna 1200
1100
3 semestry
Doradztwo zawodowe 1200
1100
3 semestry
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 1500

1300

2 semestry
Edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń NOWOŚĆ 1500
1400
2 semestry
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1300
1100
3 semestry
Etyka – studia kwalifikacyjne dla nauczycieli 1400

1100

3 semestry
Fizyka dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Geografia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Historia dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Informatyka i zajęcia komputerowe dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Logopedia szkolna – terapia dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej 1400

1100

3 semestry
Matematyka dla nauczycieli 1400

1300

3 semestry
Pedagogika tańca 1500 3 semestry
Podyplomowe uzupełniające studia terapii logopedycznej 1500
1400
2 semestry
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym 1300 2 semestry
Przygotowanie pedagogiczne 1200
950
3 semestry
Resocjalizacja i socjoterapia 1400

1300

3 semestry
Surdopedagogika 1500
1400
2 semestry
Tyflopedagogika 1500
1400
2 semestry
Wczesne nauczanie języka angielskiego z praktyczną nauką języka

 

1300

1200

3 semestry
Wczesne nauczanie języka niemieckiego z praktyczną nauką języka

 

1300

1200

3 semestry
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1400

1100

3 semestry
Wspomaganie rozwoju dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
z niepełnosprawnością sprzężoną NOWOŚĆ 
1500
1400
2 semestry
Wychowanie do życia w rodzinie 1400

1300

3 semestry
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole 1300

1200

2 semestry
Zarządzanie oświatą 1200
1100
2 semestry

Inspektor BHP – ZDOBĄDŹ ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ
Zapraszamy na dwusemestralne studia podyplomowe BHP w SZCZECINIE
Pierwsze zajęcia odbyły się 23-25 czerwca 2017 r. Kolejne już w październiku. Zostały ostatnie wolne miejsca.
Szczegóły tutaj

UWAGA– prowadzimy również studia podyplomowe w Bydgoszczy, Dębnie, Drawsku Pomorskim, Gorzowie Wielkopolskim, Gryfinie oraz w Zgorzelcu.

Studia podyplomowe ZA DARMO – oferta dla wszystkich ze statusem osoby bezrobotnej oraz dla osób poszukujących pracy!!!
Zapisz się na studia podyplomowe a Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie sfinansuje Ci je w 100 %. Dodatkowo w trakcie realizacji programu studiów bezrobotnemu przysługiwać będzie stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
Szczegóły dotyczące dofinansowania tutaj. Wykorzystaj swój potencjał i poszerz swoje kwalifikacje nie wydając ani złotówki!

Kierunki