Zapewnimy Ci studia podyplomowe bez obawy o kwalifikacje!
Programy zgodne są z wymogami nowego rozporządzenia MNiSW z dnia 25.07.2019 r., które pozwalają zdobyć wykształcenie i uprawnienia według nowych standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.