Psychologia śledcza

Studia II stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Psychologia śledcza jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną, która integruje wiedzę i doświadczenie z różnych obszarów – psychologii, prawa, kryminalistyki, kryminologii i medycyny sądowej – dla potrzeb wykrywania sprawców przestępstw.
Specjalizacja na studiach kryminologicznych Psychologia śledcza umożliwi studentom zapoznanie się z tajnikami pracy profilerów, którzy wspomagają śledztwa w skomplikowanych przypadkach, kiedy znana jest ofiara lub znane są skutki czynu, ale nie znany jest jego sprawca.
Profilowanie bazuje na ogólnym założeniu wstępnym, że skutki każdego zachowania zawierają piętno osobowości człowieka, który je wywołał. Dlatego studenci zdobędą wiedzę i będą praktyczne trenować umiejętności tworzące merytoryczny warsztat profilera. Nauczą się wykorzystywać wiedzę o osobowości sprawców przestępstw, w szczególności wiedzę o mechanizmach zachowania m.in. sprawców zabójstw, przestępstw seksualnych, nauczą się zbierać dane wiktymologiczne oraz analizować i integrować szczegółowe informacje zebrane podczas śledztwa oraz wszelkie inne dane związane ze zdarzeniem.

Studia są adresowane przede wszystkim do osób, które chcą uzyskać lub rozwinąć kwalifikacje w zakresie wykorzystania psychologii śledczej, a w przyszłości podjąć pracę w instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiaru sprawiedliwości.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

  • Wprowadzenie do psychologii śledczej
  • Elementy psychopatologii
  • Podstawy medycyny sądowej
  • Profilowanie kryminalistyczne
  • Organizacja i metodyka pracy profilera