Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

KIERUNEK: KRYMINOLOGIA II stopnia

Kryminologia to nauka o przestępstwach i ich uwarunkowaniach, ale także o ofiarach przestępstw. Przedmiotem jej zainteresowań jest poznanie przyczyn przestępstwa i przestępczości, dostarczanie narzędzi do opisu tych zjawisk, poznanie przestępcy, dostarczanie wiedzy o sposobach zapobiegania przestępczości. Dzięki wiedzy, umiejętnościom i kompetencjom zdobytym na studiach magisterskich student będzie przygotowany do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współpracowania ze służbami mundurowymi i z szeroko rozumianym sektorem bezpieczeństwa.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z m.in. z dziedziny kryminologii, prawa, psychologii, penologii.

Podczas studiów studenci odbywają praktykę zawodową. Jej podstawowy cel to pogłębianie oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji nabytych podczas zajęć na uczelni. Ponadto studenci zyskują możliwość poznania różnorodnych miejsc pracy, w których w przyszłości będą mogli sami funkcjonować, nawiązać wartościowe kontakty zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia i znaleźć dodatkowe źródła zawodowej inspiracji.

Studia na kierunku kryminologia prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjonarne (studia dzienne) oraz studia niestacjonarne (studia zaoczne).

Wśród wielu ciekawych przedmiotów na kierunku kryminologia znajdują się m. in.:

Socjologia kryminalistyczna
Teorie zachowań dewiacyjnych
Psychologia kryminalistyczna
Wprowadzenie do psychologii śledczej
Psychologia osobowości i różnic indywidualnych
Prawo karne
Terroryzm
Przesłuchanie świadka i podejrzanego
Profilowanie kryminalistyczne
Podstawy medycyny sądowej
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Analiza śladów kryminalistycznych w ujęciu psychologicznym

Absolwenci kierunku kryminologia mogą znaleźć zatrudnienie w takich miejscach pracy, jak m.in.:

sądy
prokuratura
organizacje pozarządowe kreujące i realizujące działania prewencyjne i profilaktyczne
służby mundurowe
agencje detektywistyczne
służby skarbowe
placówki prewencyjne
struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych

*) Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że jesteśmy jedyną! uczelnią w woj. zachodniopomorskiem, posiadającą uprawnienia do kształcenia na Kierunku: Kryminologia, I i II stopnia.
Inne uczelnie oferują jedynie specjalności o brzmieniu pochodnym do słowa kryminologia jednak na kierunkach nie nadających odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Zobacz też KRYMINOLOGIA I stopnia