Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia II stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Bezpieczeństwo wewnętrzne to specjalność, na której zajęcia prowadzą profesjonaliści – praktycy najwyższej klasy, pragnący podzielić się ze studentami ogromną wiedzą i doświadczeniem. Wśród niewątpliwie atrakcyjnych zagadnień znajdą się: terroryzm, przestępczości zorganizowana, przestępczości pospolita, przestępczości stadionowa, suicydologia, wiedza o zarządzaniu kryzysowym, zarządzanie zasobami ludzkimi, elementy prawa Unii Europejskiej i Rady Europy, kształtowanie postaw obywatelskich oraz szeroko rozumiana profilaktyka w zagrożeniach wewnętrznych. Zajęcia w znacznej części oparte będą na aktywności realizowanej w trakcie zajęć praktycznych. Proponujemy również podstawy wyszkolenia strzeleckiego oraz samoobrony w teorii i praktyce.

Zajęcia i uzyskane umiejętności mają na celu uzmysłowienie studentom, z jakimi zagrożeniami mogą się oni spotkać w trakcie funkcjonowania jako obywatele, pracownicy, funkcjonariusze czy choćby rodzice. Zakładamy, że ta ugruntowana wiedza, podana w sposób atrakcyjny, powinna zagwarantować umiejętność diagnozy, analizy i gradacji celów. Naszym celem jest wyposażenie studentów w umiejętności sprawiające, że absolwent naszej uczelni stanie się pożądanym i dobrze wykształcony profesjonalistą, którym będą zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, administracja państwowa, służby mundurowe i specjalne oraz szeroko rozumiany sektor bezpieczeństwa wewnętrznego.