REKRUTACJA ABSOLWENTÓW STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA NA 4 ROK JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH

Absolwenci studiów I stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, którzy chcieliby kontynuować kształcenie w tej specjalności i uzyskać tytuł magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie rekrutacji na jednolite studia magisterskie na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Przyjęcie następuje wówczas na pierwszy semestr studiów. Następnie student może ubiegać się o zaliczenie trzech lat studiów licencjackich na poczet trzech pierwszych lat studiów jednolitych magisterskich. Aby móc kontynuować kształcenie od 4 roku studiów 5. letnich jednolitych magisterskich należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Decyzja Dziekana Wydziału może wiązać się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi jest to jedyna możliwość uzyskania tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej przez absolwentów studiów I stopnia.

 

PRZENIESIENIE STUDENTÓW ZE STUDIÓW I STOPNIA 1 I 2 ROKU NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studenci I roku studiów I stopnia kierunek pedagogika oraz studenci II roku studiów I stopnia kierunek pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna mogą ubiegać się o przeniesienie na jednolite studia magisterskie na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W tym celu należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Decyzja Dziekana Wydziału może wiązać się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi od października 2019 r. uzyskanie tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie możliwe tylko w ramach 5. letnich jednolitych studiów magisterskich.
Osoby, które ukończyły studia albo rozpoczęły je przed 1 października 2019 r. będą posiadały kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.