STUDIA I STOPNIA - KIERUNKI:

*w organizacji

 

 

PRZENIESIENIE STUDENTÓW ZE STUDIÓW I STOPNIA 1 I 2 ROKU NA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Studenci I roku studiów I stopnia kierunek pedagogika oraz studenci II roku studiów I stopnia kierunek pedagogika o specjalności pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna mogą ubiegać się o przeniesienie na jednolite studia magisterskie na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. W tym celu należy złożyć podanie do Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Decyzja Dziekana Wydziału może wiązać się z koniecznością uzupełnienia różnic programowych.
Zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi od października 2019 r. uzyskanie tytułu magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej będzie możliwe tylko w ramach 5. letnich jednolitych studiów magisterskich.
Osoby, które ukończyły studia albo rozpoczęły je przed 1 października 2019 r. będą posiadały kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.