Zarządzanie kryzysem psychologicznym

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym specjalność Zarządzanie kryzysem psychologicznym mają za zadanie przygotować specjalistów (FIXERÓW) do pracy z osobami mającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej. Studia dają absolwentom umiejętności do projektowania i realizowania programów interwencyjnych w sytuacjach kryzysu psychologicznego.

Specjalność Zarządzanie kryzysem psychologicznym stanowią odpowiedź na potrzeby współczesnego świata, w którym problemy psychologiczne, kryzyzsy życiowe oraz depresja i zły stan psychiczny są zjawiskiem coraz częstszym i coraz groźniejszym. Podczas zajęć studenci poznają między innymi zjawiska z zakresu psychopatologii, podstawy psychosomatyki, zasady diagnozy i terapii, strategii udzielania pomocy psychologicznej, tworzenia programów profilaktyki zdrowia i uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy. Dzięki czemu studenci będą dysponować wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do skutecznej pracy z osobami, które przeżywają sytuacje kryzysowe w życiu prywatnym lub zawodowym.

Absolwenci specjalności Zarządzanie kryzysem psychologicznym mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacjach zajmujących się reakcją na zdarzenia czy sytuacje kryzysowe, w instytucjach administracji publicznej, urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.