Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM

Na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym student zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu: nauk społecznych (szczególnie z zakresu psychologii, socjologii i nauk o bezpieczeństwie); rozpoznawania i rozwiązywania problemów indywidualnych, stosowania metod wsparcia, poradnictwa psychologicznego i interwencji wobec osób doświadczających kryzysów psychologicznych oraz bezpieczeństwa; umiejętności i kompetencji sprzyjających efektywnej pracy w zespole, komunikowaniu się z otoczeniem, samodzielnemu uczeniu się oraz planowaniu rozwoju zawodowego; projektowania i realizowania programów interwencyjnych w sytuacjach kryzysu psychologicznego i bezpieczeństwa.

Studia mają za zadanie przygotować specjalistów do pracy z osobami mającymi problemy adaptacyjne, nieradzącymi sobie z wymaganiami współczesnego życia społecznego oraz osobami, które znalazły się w sytuacji kryzysowej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacjach zajmujących się reakcją na zdarzenia czy sytuacje kryzysowe, w instytucjach administracji publicznej, urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę z takich przedmiotów jak:

 • Psychologia społeczna
 • Socjologia dewiacji i kontroli społecznej
 • Socjologia internetu
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie uzależnień
 • Interwencja kryzysowa w kryzysie zagrożenia życia
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji napaści i przemocy seksualnej
 • Interwencja kryzysowa w sytuacji straty osobistej, śmierci, żałoby
 • Mediacje i negocjacje
 • Psychologia kryzysu i konfliktu
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Psychologia osobowości
 • Psychosomatyka
 • Psychopatologia
 • Diagnoza i terapia
 • Zarządzanie w nagłych i nadzwyczajnych zagrożeniach
 • Ochrona osób i mienia
 • Podstawy wywiadu
 • Terroryzm i przestępczość zorganizowana
 • Przestępstwa w cyberprzestrzeni

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności:
– Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa
– Zarządzanie kryzysem psychologicznym