Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Studia na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym specjalność Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa mają za zadanie przygotować specjalistów (FIXERÓW) do pracy z osobami, które znalazły się w sytuacjach związanych z brakiem poczucia bezpieczeństwa, które często jest następstwem działania innych osób. Stalking, mobbing, inwigilacja, szantaż, groźby karalne są dość często występującymi zjawiskami we współczesnym świecie. Dlatego absolwenci w toku studiów zdobywają umiejętność projektowania i realizowania programów interwencyjnych w takich właśnie sytuacjach.

Specjalność Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa jest zatem odopowiedzią na zagrożenia i sytuacje kryzysowe w przestrzeni publcznej. W czasie zajęć studenci poznają między innymi podstawy wiktymologii, kryminologii i zagadnień prawnych z zakresu prawa karnego, zjawiska związane z przestępczością pospolitą, przestępczością gospodarczą, przestępczością wirtualną oraz terroryzem i przestępczością zorganizowaną, a także metody i techniki zapobiegania tym zjawiskom oraz udzielania psychologicznego i praktycznego wsparcia osobom, które stały się ich ofiarami.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych różnych szczebli lub organizacjach zajmujących się reakcją na zdarzenia czy sytuacje kryzysowe, w instytucjach administracji publicznej, urzędach miejskich i wojewódzkich, policji, straży miejskiej, straży granicznej, straży pożarnej, ośrodkach interwencji kryzysowej, schroniskach dla ofiar przemocy w rodzinie, zespołach samorządowych i rządowych odpowiedzialnych za politykę zdrowotną oraz działania w sytuacjach kryzysowych.