Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

LINGWISTYKA STOSOWANA

Lingwistyka stosowana cieszy się dużą popularnością, gdyż w dobie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i dynamicznej współpracy euroregionalnej, zwłaszcza w polsko-niemieckich regionach przygranicznych, zapotrzebowanie na osoby władające w dobrym stopniu co najmniej dwoma językami obcymi jest bardzo duże i stanowi klucz do kariery zawodowej.

Studia na kierunku Lingwistyka stosowana polegają na równoległej nauce dwóch języków obcych w takim stopniu, aby posługiwał się nimi biegle i orientował się w regułach komunikacji językowej. Językiem wiodącym jest język niemiecki, a językiem drugim, którego student uczy się od podstaw, jest język hiszpański.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Lingwistyka stosowana zakładają:

 • Umożliwienie studentom zdobycia podstawowej wiedzy w zakresie nauki języków obcych, ich gramatyki opisowej i kontrastywnej, literatury danych obszarów językowych, wiedzy o tych krajach i ich kultury oraz w zakresie teoretycznych podstaw translacji i nauczania języków obcych.
 • Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie wiedzy filologicznej, czyli wiedzy o języku, literaturze, kulturze, historii danych krajów, a także w przekładoznawstwie i nauczaniu języków obcych.
 • Kształtowanie kompetencji pozwalającej na rozumienie specyfiki lingwistyki stosowanej oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami.
 • Kształtowanie umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji translatorskich i dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów.
 • Umożliwienie nabywania umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik.
 • Praktyczne przygotowanie studentów do realizowania zadań tłumacza lub nauczyciela języka niemieckiego i/lub hiszpańskiego.

Program studiów obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowego, kierunkowego i specjalnościowego, umożliwiające studentowi nabycie wiedzy m.in. w zakresie:

 • gramatyki języka niemieckiego i hiszpańskiego
 • filologii
 • teoretycznych podstaw translacji
 • historii i kultury Niemiec i Hiszpanii
 • historii literatury z kierunkowych obszarów językowych
 • przekładoznawstwa
 • W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru dwie specjalności będące uzupełnieniem przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego: