Dwuprzedmiotowa specjalność nauczycielska

Studia I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent tej specjalności zdobędzie niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy nauczyciela języka obcego (niemieckiego i/lub hiszpańskiego).

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności nauczycielskiej to m.in.:

 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Podstawy dydaktyki
 • Metodyka nauczania języka niemieckiego
 • Metodyka nauczania języka hiszpańskiego

Program kształcenia obejmuje także praktyki, realizowane w:

 • szkołach podstawowych
 • gimnazjach
 • przedszkolach

Absolwenci studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem (specjalnością), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego kształcenia nauczycieli, a także Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Typowe miejsca pracy dla absolwentów specjalności nauczycielskiej, jako nauczycieli języka niemieckiego lub/i hiszpańskiego, to m.in.:

 • przedszkola
 • szkoły podstawowe
 • gimnazja
 • firmy i szkoły prowadzących kursy językowe