Bezpieczeństwo publiczne

Studia I stopnia

Znajomość problematyki bezpieczeństwa publicznego jest niezbędna do przeciwdziałania przestępczości i zabezpieczania sprawnego funkcjonowania różnorakich elementów systemu bezpieczeństwa publicznego. W programie studiów główny nacisk jest położony na zdobywanie wysokiej sprawności intelektualnej w walce z przestępczością i zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego. Specjalistyczne bloki zajęć dydaktycznych dotyczą różnych aspektów psychologii człowieka, patologii społecznych, technik negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów, prawa, technik operacyjnych i kryminalistycznych.

Absolwent tej specjalności jest wyposażony w kompetencje osobowościowe, wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego wykonywania zadań na stanowiskach w administracji państwowej i samorządowej związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem oraz zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych.
Absolwenci mogą stanowić zaplecze kadrowe dla policji, straży miejskiej, banków, instytucji ubezpieczeniowych, organizatorów imprez masowych, firm ochroniarskich i detektywistycznych.