Badania rynku i opinii społecznej - NOWOŚĆ

Studia I stopnia

Celem specjalności jest wykształcenie absolwentów, którzy będą posiadać szeroką wiedzę, pozwalającą im orientować się w różnych dziedzinach życia społecznego. Absolwenci będą przygotowani do posługiwania się naukowymi narzędziami opracowanymi za pomocą reguł metodologicznych, które pozwolą im na poznawanie i ocenę zjawisk społecznych w sposób obiektywny, racjonalny, wykluczający myślenie i ocenę oraz interpretację faktów społecznych na poziomie wiedzy potocznej. Zdobędą wiedzę w konstruowaniu projektów badawczych; zastosowaniu metod jakościowych, w badaniach naukowych i rynkowych; wykorzystywaniu narzędzi statystycznych w opracowywaniu i analizie danych.

Absolwenci specjalności „badania rynku i opinii społecznej” będą gotowi do podjęcia pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach badań społecznych, ośrodkach prognozowania społecznego, w ośrodkach badań rynku i opinii, agencjach badawczych i reklamowych, działach reklamy, zespołach badawczych na uczelniach oraz jednostkach badawczych i naukowych, uczelniach wyższych, międzynarodowych zespołach badawczych tworzonych przy wsparciu środków unijnych, jednostkach wojskowych i policji, ośrodkach oraz organizacjach kultury, w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach społecznych, wszelkich firmach, w których wymagana jest profesjonalna wiedza socjologiczna i umiejętności badawcze.

Absolwenci tej specjalności mogą także pracować, jako konsultanci, asesorzy i członkowie zespołów oceniających wszędzie tam, gdzie przedmiotem zainteresowania są badania społeczne.