Spotkania młodzieży z „Kryminologią”

Spotkania młodzieży z „Kryminologią”

W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. , w ramach Spotkań z Kryminologią, w murach naszej uczelni odbyły się dwa spotkania dla młodzieży licealnej klas mundurowych.
Prelegentami byli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz Aresztu Śledczego w Szczecinie, zaproszeni przez Panią Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych, dr Renatę Nowak-Lewandowską.
Pierwszego dnia gościliśmy uczniów z LO nr VII w Szczecinie, którzy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat „Zagrożenia cywilizacyjne XXI wieku”. Wykład poprowadzili przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie z Wydziału Prewencji oraz z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością. Uczniowie mieli okazję zapoznać się bliżej z problematyką zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz z profilaktyką uzależnienia od Internetu.
Drugi dzień poświęcony był tematyce penitencjarnej. Młodzież z Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach uczestniczyła w prelekcji na temat „Specyfika pracy w służbie więziennej”, poprowadzonej przez wychowawcę z Aresztu Śledczego w Szczecinie.