Specjalność karnistyczna

Studia jednolite 5 letnie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent specjalności karnistycznej posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa karnego oraz umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu tej dziedziny. Zna podstawowe paradygmaty, nurty i koncepcje kryminologiczne oraz potrafi właściwie wykorzystać je w profesjonalnym działaniu. Potrafi pozyskiwać informacje z zachowaniem zasad etyki zawodowej, prowadzić ukierunkowaną rozmowę, właściwie postępować z ofiarą i świadkiem przestępstwa. Zna i potrafi odpowiedzialnie stosować przepisy z zakresu prawa karnego międzynarodowego, wynikające z umów międzynarodowych (np. ekstradycji, Europejskiego Nakazu Aresztowania, karania zbrodni międzynarodowych). Absolwent posiada także wiedzę i umiejętności z zakresu przestępczości gospodarczej, w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych.

 

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę m. in. z takich przedmiotów jak:

 • Rozprawa sądowa w sprawach karnych
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach karnych i wykroczeniowych
 • Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych
 • Prawo dowodowe w postępowaniu karnym
 • Instytucja świadka koronnego w polskim prawie karnym na tle rozwiązań międzynarodowych
 • Przestępczość zorganizowana w Polsce i na świecie
 • Prawo karne porównawcze
 • Kompendium wiedzy z kryminalistyki
 • Propedeutyka kryminologii
 • Wybrane zagadnienia z wiktymologii
 • Międzynarodowa współpraca w sprawach karnych
 • Kryminologiczne aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni
 • Problematyka karnoprawna w prawie o ruchu drogowym
 • Prawo karne międzynarodowe
 • Prawo karne skarbowe

Absolwenci specjalności karnistycznej mogą znaleźć zatrudnienie np. w:

 • organach ścigania (prokuraturze, Policji oraz innych agencjach i instytucjach związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, ochroną granicy państwowej, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej itp.);
 • urzędach czy instytucjach publicznych i niepublicznych, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu karnistyki;
 • w organach wymiaru sprawiedliwości ze specjalizacją w sprawach karnych (po ukończeniu stosownej aplikacji);
 • w podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotu.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa, ma możliwość podjęcia zarówno studiów III stopnia jak i studiów podyplomowych.

TOLES dla studentów Prawa

Unikalna oferta w skali ogólnopolskiej!

Kształcimy prawników na europejskim poziomie!

W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo studenci nabywają solidne umiejętności z zakresu angielskiego języka prawa, ucząc się, jak poprawnie pisać i mówić o polskim prawie w języku angielskim. Jednocześnie studenci są przygotowywani do zdania prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills) – jedynego na rynku egzaminu sprawdzającego znajomość angielskiego języka prawniczego.

Egzamin TOLES został opracowany przez Global Legal English Limited z Wielkiej Brytanii, członka międzynarodowej sekcji the Law Society of England and Wales, we współpracy z najważniejszymi kancelariami na rynku. Uzyskanie wyniku w „złotym zakresie” na poziomie Advanced oznacza, że dana osoba włada angielskim językiem prawniczym porównywalnie do anglojęzycznego prawnika.

Już na studiach nasi studenci będą mieć okazję na zdobycie rozpoznawalnego w międzynarodowym środowisku prawniczym certyfikatu, który potwierdza konkretne, praktyczne umiejętności językowe, co sprawia, że jest on bezcennym atutem w CV każdego przyszłego prawnika.

Zajęcia prowadzi kanadyjski tłumacz przysięgły, wykładowca praktyki przekładu prawniczego i prawnego, mgr Agata Wójcicka z autoryzowanego centrum szkoleniowego TOLES – Legal English School w Szczecinie.