Specjalność karnistyczna

Studia jednolite 5 letnie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w organach ścigania (np. prokuraturze, Policji oraz innych agencjach i instytucjach związanych z ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego, ochroną granicy państwowej, zwalczaniem przestępczości zorganizowanej itp.) oraz w innych urzędach czy instytucjach publicznych i niepublicznych, gdzie wymagana jest wiedza i umiejętności z zakresu karnistyki. Może również, po ukończeniu stosownej aplikacji, pracować w organach wymiaru sprawiedliwości ze specjalizacją w sprawach karnych. Realizacja tej specjalności nie wyklucza obrania innej ścieżki zawodowej, w tym pracy w podmiotach gospodarczych i organizacjach pozarządowych na stanowiskach związanych z obsługą prawną podmiotu.