Specjalność cywilistyczna

Studia jednolite magisterskie – 5 letnie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent specjalności cywilistycznej posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu rodzinnych stosunków majątkowych, niemajątkowych oraz problematyki patologii w rodzinie. Posiada umiejętności prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ma wiedzę obejmującą zagadnienia postępowania odszkodowawczego w prawie cywilnym oraz odpowiedzialności w prawie medycznym. Absolwent zna również specyfikę rynku nieruchomości, potrafi określić stan prawny nieruchomości, posiada umiejętność przygotowania dokumentacji odnoszącej się do gospodarowania nieruchomościami.

 

 

W toku studiów student zdobędzie specjalistyczną wiedzę m. in. z takich przedmiotów jak:

 • Postępowanie cywilne
 • Prokurator w postępowaniu cywilnym
 • Rozprawa sądowa w sprawach cywilnych
 • Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz rodzinnych i opiekuńczych
 • Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach cywilnych
 • Prawo alimentacyjne
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Stosunki majątkowe w sprawach rodzinnych
 • Rola kuratora w sprawach rodzinnych
 • Europejskie prawo ochrony konkurencji i konsumentów
 • Międzynarodowe postępowanie cywilne
 • Prawo umów konsumenckich
 • Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
 • Odpowiedzialność cywilna w prawie medycznym
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza w prawie cywilnym
 • Gospodarka nieruchomościami
 • Zbiorowe prawo pracy

Absolwenci specjalności cywilistycznej mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji publicznej
 • jednostkach administracji niepublicznej.

oraz są przygotowani do odbycia aplikacji:

 • sędziowskiej
 • adwokackiej
 • notarialnej
 • prokuratorskiej
 • kuratorskiej
 • komorniczej

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra prawa, ma możliwość podjęcia zarówno studiów III stopnia jak i studiów podyplomowych.

 

TOLES dla studentów Prawa

Unikalna oferta w skali ogólnopolskiej!

Kształcimy prawników na europejskim poziomie!

W ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo studenci nabywają solidne umiejętności z zakresu angielskiego języka prawa, ucząc się, jak poprawnie pisać i mówić o polskim prawie w języku angielskim. Jednocześnie studenci są przygotowywani do zdania prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills) – jedynego na rynku egzaminu sprawdzającego znajomość angielskiego języka prawniczego.

Egzamin TOLES został opracowany przez Global Legal English Limited z Wielkiej Brytanii, członka międzynarodowej sekcji the Law Society of England and Wales, we współpracy z najważniejszymi kancelariami na rynku. Uzyskanie wyniku w „złotym zakresie” na poziomie Advanced oznacza, że dana osoba włada angielskim językiem prawniczym porównywalnie do anglojęzycznego prawnika.

Już na studiach nasi studenci będą mieć okazję na zdobycie rozpoznawalnego w międzynarodowym środowisku prawniczym certyfikatu, który potwierdza konkretne, praktyczne umiejętności językowe, co sprawia, że jest on bezcennym atutem w CV każdego przyszłego prawnika.

Zajęcia prowadzi kanadyjski tłumacz przysięgły, wykładowca praktyki przekładu prawniczego i prawnego, mgr Agata Wójcicka z autoryzowanego centrum szkoleniowego TOLES – Legal English School w Szczecinie.