Specjalność cywilistyczna

Studia jednolite magisterskie – 5 letnie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Absolwent wyposażony jest w umiejętności prowadzenia spraw cywilnych z zakresu konsumenckiego obrotu prawnego – prawa umów i ochrony praw konsumenckich na gruncie krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialności odszkodowawczej w prawie cywilnym i medycznym. Dodatkowo absolwent ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę praktyczną z zakresu zbiorowego prawa pracy.
Ponadto zna ogólną specyfikę rynku nieruchomości, a w szczególności w przedmiocie podstaw obrotu, zarządzania wyceny nieruchomości, czynności techniczno-prawnych wyodrębniania nieruchomości lokalowych, procedur wywłaszczeniowych. Potrafi określić stan prawny nieruchomości. Posiada umiejętność przygotowania podstawowej dokumentacji odnoszącej się do gospodarowania nieruchomościami.