SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ

Rekrutacja

Specjalizacja realizowana przez WSH TWP w Szczecinie przeznaczona jest dla pracowników służb społecznych kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Szkolenie skierowane jest także do pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Absolwenci otrzymują dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program specjalizacji zgodny jest z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. i obejmuje 265 godzin wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów, które poprowadzą doświadczeni specjaliści, wybitni praktycy oraz nauczyciele akademiccy związani naukowo z pomocą społeczną. Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem to 3220 zł, z możliwością wniesienia opłaty w 7 ratach bez dodatkowych kosztów.

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej – rozpoczęcie 8 edycji specjalizacji planowane jest w listopadzie 2021 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
mgr Agnieszka Żwierełło
tel: 91 424 32 18
mail: azwierello@wshtwp.pl

Program specjalizacji

(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.)

 

Nazwa przedmiotu/modułu Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwiczeń Liczba godzin warsztatów Liczba godzinkonsultacji/ wizyt studyjnych
Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym 20 10 10
Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 90 20 35 35
Elementy etyki 10 5 5
Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa 20 10 10
Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej 20 5 15
Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 30 10 20
Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego 15 5 10
Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) 20 5 15
Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej 10 5 5
Stres i wypalenie zawodowe 10 5 5
Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji 10 10
Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej 10 10
Łączna ilość godzin: 265 80 90 75 20

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie jako jedna z niewielu instytucji w województwie zachodniopomorskim posiada uprawnienia do prowadzenia tej specjalizacji (zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r.).

Program szkolenia realizowany będzie w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja specjalizacji organizacja pomocy społecznej

Kwestionariusz osobowy