SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Rekrutacja

Szkolenie adresowane jest do pracowników socjalnych (z minimum dwuletnim stażem), zatrudnionych w ośrodkach oraz domach pomocy społecznej, w powiatowych centrach pomocy rodzinie, w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, w świetlicach środowiskowych.

Program specjalizacji

(zgodny Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r.)

   

Nazwa przedmiotu/modułu

Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwiczeń Liczba godzin warsztatów
Warsztat pracy pracownika socjalnego 50 16 10 24
Etyka zawodowa i prawa człowieka 10 4 6
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego 30 12 18
Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pomocy społecznej 20 8 12
Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej 40 10 30
Sieć wsparcia społeczności lokalnej 20 5 15
Metody oraz techniki tworzenia projektów socjalnych 20 7 6 7
  Łączna ilość godzin: 190 62 67 61

 

Szkolenie realizowane jest na podstawie zgody Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 8 maja 2013 r.

Dotychczas w zakresie specjalizacji I stopnia przeszkoliliśmy 300 pracowników socjalnych z województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Program szkolenia realizowany będzie w 12 dwudniowych zjazdach (sobota – niedziela). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

Całkowity koszt specjalizacji to 2300 zł, a egzaminu przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną ok. 350 zł.


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

mgr Agnieszka Żwierełło
tel: 91 424 32 18
mail: azwierello@wshtwp.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny

Kwestionariusz osobowy