SPECJALIZACJA I STOPNIA W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY

Rekrutacja

Specjalizacja realizowana przez WSH TWP w Szczecinie przeznaczona jest dla pracowników służb społecznych kierujących, bądź przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej. Szkolenie skierowane jest także do pracowników organizacji pozarządowych działających w dziedzinie pomocy społecznej oraz innych pracowników, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Ukończenie szkolenia jest równoznaczne z uzyskaniem specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej. Absolwenci otrzymują dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program specjalizacji zgodny jest z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. i obejmuje 265 godzin wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów, które poprowadzą doświadczeni specjaliści, wybitni praktycy oraz nauczyciele akademiccy związani naukowo z pomocą społeczną. Całkowity koszt specjalizacji wraz z egzaminem to 3200 zł, z możliwością wniesienia opłaty w 8 ratach bez dodatkowych kosztów.

 

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane podjęciem specjalizacji z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej!!!

Zjazd: 16-17.11.2019 zajęcia w budynku WSH TWP w Szczecinie przy ul. Monte Cassino 15

16.11.2019

Przedmiot

Sala

Wykłady

Ćwiczenia

9:00

Spotkanie organizacyjne

30

1

 

9:45 – 13:00

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

37

 

4

14:00 – 16:30

Stres i wypalenie zawodowe

37

3

 

16:45 – 18:15

Stres i wypalenie zawodowe

37

 

2

17.11.2019

Przedmiot

Sala

Wykłady

Ćwiczenia

8:00 – 11:15

Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

37

 

4

11:30 – 13:00

Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego

37

2

 

13:15 – 14:45

37

 

2

Szósta edycja szkolenia realizowana będzie w terminach:

1) 16-17.11.2019
2) 30.11-01.12.2019
3) 14-15.12.2019
4) 25-26.01.2020
5) 8-9.02.2020
6) 22-23.02.2020
7) 7-8.03.2020
8) 21-22.03.2020
9) 4-5.04.2020
10) 18-19.04.2020
11) 9-10.05.2020
12) 23-24.05.2020
13) 6-7.06.2020
14) 20-21.06.2020

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
mgr Agnieszka Żwierełło
tel: 91 424 32 18
mail: azwierello@wshtwp.pl

Program specjalizacji

(zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r.)

 

Nazwa przedmiotu/modułu Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykładów Liczba godzin ćwiczeń Liczba godzin warsztatów Liczba godzinkonsultacji/ wizyt studyjnych
Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym 20 10 10
Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 90 20 35 35
Elementy etyki 10 5 5
Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa 20 10 10
Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej 20 5 15
Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych 30 10 20
Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego 15 5 10
Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations (PR) 20 5 15
Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej 10 5 5
Stres i wypalenie zawodowe 10 5 5
Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji 10 10
Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej 10 10
Łączna ilość godzin: 265 80 90 75 20

Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie jako jedna z niewielu instytucji w województwie zachodniopomorskim posiada uprawnienia do prowadzenia tej specjalizacji (zgoda Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r.).

Program szkolenia realizowany będzie w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie uczelni przy ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja specjalizacji organizacja pomocy społecznej

Kwestionariusz osobowy