SOCJOINFORMATYKA

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest kształcenie osób o umiejętnościach informatycznych, które posiadają zainteresowania z zakresu nauk społecznych. Absolwent będzie miał wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii i zarządzania, a ponadto będzie potrafił posługiwać się narzędziami informatycznymi w celu gromadzenia i przetwarzania wiedzy.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:

  • Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych I i II stopnia.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1100 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl