PROMOCJA*

znosimy wpisowe studiów podyplomowych oraz zmniejszamy czesne od 200 zł do 300 zł
oszczędność do 400 zł

 

KIERUNEK

CZESNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy-edukacja i zarządzanie

3000

2800

Bibliotekoznawstwo i edukacja biblioteczna

3000

2800

Doradztwo zawodowe-NOWOŚĆ

3600

3300

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej Oligofrenopedagogika)

3000

2800

Logopedia szkolna

4200

3900

Pozyskiwanie i ochrona informacji

1600

1400

Przygotowanie pedagogiczne

3600

3300

Resocjalizacja i socjoterapia

4200

3900

Surdopedagogika

3000

2800

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4200

3900

 *Obniżone ceny obowiązują słuchaczy, którzy złożą dokumenty we wskazanym terminie.
Promocja ta nie łączy się z innymi promocjami w uczelni.