Seminarium metodyczne pn. Matematyczne inspiracje

Seminarium metodyczne pn. Matematyczne inspiracje

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie z ogromną przyjemnością informuje, że nasze zaproszenie na Seminarium metodyczne pt. Matematyczne inspiracje, które odbędzie się 03.11.2016 r. przyjęła

Pani Profesor Edyta Gruszczyk-Kolczyńska,

która wygłosi wykład oraz przeprowadzi warsztat dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Do przeprowadzenia warsztatów, których tematyka obejmować będzie zagadnienia ważne z punktu widzenia nauczyciela realizującego edukację matematyczną na wyższych poziomach edukacyjnych, zaprosiliśmy także

Panią dr hab. Małgorzatę Makiewicz
(klasy 4-6 szkoły podstawowej) oraz

Pana mgr. Michała Szumana
(gimnazjum oraz szkoła ponadgimnazjalna).

Serdecznie zapraszam
dr Alina Tomaszewska
Dyrektor
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.wshtwp.pl, w zakładce Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kontakt: nr telefonu – 91 422-04-22, e-mail: odn@wshtwp.pl