Seminarium metodyczne pn. “Matematyczne inspiracje”

Dnia 3 listopada 2016 r. odbyło się Seminarium metodyczne „Matematyczne inspiracje” wykład oraz warsztaty dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poprowadziła prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.

Warsztaty dla nauczycieli klas IV-VI poprowadzili dr hab. Małgorzata Makiewicz prof. Uniwersytetu Szczecińskiego oraz mgr Michał Szuman- dyplomowany nauczyciel matematyki (dla nauczycieli gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych).

Tematy warsztatów:

Prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska

W jakim zakresie badania działalności matematycznej dzieci zmieniły metodykę edukacji matematycznej w przedszkolu i szkole? W jakich obszarach wiedzy warto prowadzić dalsze badania i jak je organizować?

Dr hab. Małgorzata Makiewicz prof. US

Kultura matematyczna dziecka. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów starszych klas szkoły podstawowej.

Mgr Michał Szuman

Podręczniki do nauczania matematyki. Doświadczenia autorów w pracy z uczniami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.