SCIENTIFIC COUNCIL

Humanistic Education

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL:

 • Wojciech Oleszak – Chair of Scientific Committee, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Kazimierz Kozłowski – Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Beáta Balogová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Tadeusz Bąk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
 • Erik Bratland, Nord University – Nesna, Norwegia
 • Claudia-Florentina Dobre, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia
 • Milan Ďuriš, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Zbigniew Formella – Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy
 • Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Jarmila Honzíková, Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
 • Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Pavel W. Kostenok, Południowo-Uralski Państwowy Instytut Sztuki, Rosja
 • Antonina Kowalewa, Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny, Rosja
 • Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 • Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Josef Malach, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Czesław Plewka, Politechnika Koszalińska, Polska
 • Irina Polekhtova, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Rosja
 • Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
 • Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa, Polska
 • Ladislav Várkoly, Instytut Technologii w Dubnicy, Słowacja
 • Anna Wachowiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Robert Woźniak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Dariusz Zając, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

Roles and Responsibilities of the Scientific Council:

 • Making a preliminary decision about accepting an article for printing or rejecting it if it does not comply with the thematic scope of the journal.
 • Substantive support of the executive editor in the decision to publish an article in case of one negative review (the justification is prepared by an expert from among the board members).
 • Thematic scope (approving the structure of content) of specific editions of the quarterly journal.
 • A vision for the development of the journal (and its modification) over a period of at least five consecutive years.
 • Providing opinions on candidates for new members of the Scientific Committee.
 • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.