Rozliczenie z biblioteką

Rozliczenie z biblioteką

Przypominamy wszystkim studentom o konieczności dopełnienia w bibliotece formalności związanych z zakończeniem roku akademickiego:

Studenci studiów I stopnia:

 • Rok pierwszy musi uzyskać wpis do indeksu
  z „Przysposobienia bibliotecznego” oraz pieczątkę rozliczony z biblioteką. Wpis możliwy po zebraniu indeksów przez starostów i umówieniu się z osobą prowadzącą zajęcia -(mgr Marta Musiej);
 • Rok drugi musi uzyskać obligatoryjnie pieczątkę „rozliczony
  z biblioteką”;
 • Rok trzeci podpisuje obiegówki po rozliczeniu się z biblioteką;

Studenci studiów II stopnia:

 • Rok pierwszy musi uzyskać obligatoryjnie pieczątkę „rozliczony z biblioteką”;
 • Rok drugi podpisuje obiegówki po rozliczeniu się z biblioteką

Studenci jednolitych studiów magisterskich:

 • Rok pierwszy musi uzyskać wpis do indeksu
  z „Przysposobienia bibliotecznego” oraz pieczątkę rozliczony z biblioteką. Wpis możliwy po zebraniu indeksów przez starostów i umówieniu się z osobą prowadzącą zajęcia –

(mgr Marta Musiej);

 • Rok drugi musi uzyskać obligatoryjnie pieczątkę „rozliczony z biblioteką”;

Przypominamy o tym, że wbita pieczątka do indeksu „rozliczony z biblioteką”, nie oznacza, że w okresie wakacji nie można wypożyczać książek. Serdecznie zapraszamy!