Rekrutacja

Wydział Zamiejscowy w Koninie

KONTAKT / REKRUTACJA
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Koninie
Zagórowska 3a
62 – 500 Konin
dziekanat / rekrutacja: Karolina Wolicka tel. 63 249-12-62, pok. nr 208
e-mail: rekrutacja-konin@wshtwp.pl; kwolicka@wshtwp.pl

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
2. Umowa świadczenie usług edukacyjnych wraz z załącznikiem – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
5. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
6. 2 podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
7. kolorowe zdjęcie na płycie o wymogach jak do dowodu osobistego (wymiary 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi)
8. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni

Pekao S.A. IV O. Szczecin
53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 (* jeśli jest wymagana)

lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.
10. Deklaracja wyboru języka obcego.


Pliki do pobrania

Rekrutacja – Dokumenty na studia

 

Pobierz plik Podanie na studia

Pobierz plik Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Pobierz plik Załącznik do umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Pobierz plik Deklaracja wyboru języka na studiach I stopnia


KONTAKT / REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Koninie
Zagórowska 3a
62 – 500 Konin

dziekanat / rekrutacja:
Karolina Wolicka tel. 63 249-12-62, pok. nr 208
e-mail: rekrutacja-konin@wshtwp.pl; kwolicka@wshtwp.pl