Kryminologia

KONTAKT / REKRUTACJA
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Filia w Koninie
Zagórowska 3a
62 – 500 Konin
dziekanat / rekrutacja: Marika Kalczyńska tel. 63 249-12-62, pok. nr 208
e-mail: rekrutacja-konin@wshtwp.pl

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

KRYMINOLOGIA

Studia na tym kierunku są nastawione na wykształcenie specjalisty w zakresie rozwiązywania kluczowych problemów przestępczości i zjawisk dewiacyjnych, w ramach instytucji wymiaru sprawiedliwości, systemu penitencjarnego oraz innych służb mundurowych. Student Kryminologii zdobędzie wiedzę na temat zjawiska przestępczości, rodzajów przestępstw, pozna ich etiologię oraz narzędzia służące do ich opisu. Dzięki temu student będzie przygotowany m.in. do skutecznego zapobiegania i zwalczania przestępczości, rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami współczesnego świata oraz współpracowania m.in. ze służbami mundurowymi, sądami i prokuraturą, agencjami detektywistycznymi i struktury bezpieczeństwa dużych jednostek organizacyjnych.

Ogólne cele kształcenia na kierunku Kryminologia zakładają m.in.:

 • Nabycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu kryminologii, prawa, psychologii, socjologii oraz nauk o bezpieczeństwie.
 • Kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie podejmowania adekwatnych działań interwencyjnych w sytuacji kryzysowej i określania czynników psychologicznych wpływających na zachowania przestępcze.
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z obszaru funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania prawidłowych procedur w postępowaniu śledczym i dochodzeniu.
 • Kształtowanie umiejętności identyfikowania przyczyn przestępstw i zachowań dewiacyjnych oraz umiejętności diagnostyki psychologicznej.
 • Nabycie umiejętności identyfikowania problemów, wymagających współpracy interdyscyplinarnej oraz przygotowanie do współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

Program studiów jest realizowany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów i praktyków z wieloletnim doświadczeniem z m.in. z dziedziny kryminologii, prawa, psychologii, penologii.
Wśród prowadzonych przedmiotów są m.in. takie, jak:

 • Wiktymologia
 • Problemy cyberprzestrzeni i mediów cyfrowych. Cyberprzestępczość
 • Prawo karne i kodeks karny
 • Psychologia kryminalistyczna
 • Psychologia penitencjarna
 • Taktyka i techniki detektywistyczne

W ramach studiowanego kierunku, student ma do wyboru trzy specjalności będące uzupełnieniem przedmiotów kształcenia ogólnego, podstawowego i kierunkowego:

Detektywistyka z elementami kryminalistyki
Kryminologia penitencjarno-kuratorska
Prewencja kryminalna

Wszystkie zajęcia dydaktyczne kierunku Kryminologia odbywać się będą w siedzibie Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a

KRYMINOLOGIA – STUDIA II STOPNIA (Przejdź)


Informacje o uczelni WSH TWP
Rekrutacja
Decyzja Ministra
Regulaminy / Zarządzenia / Uchwały

KONTAKT / REKRUTACJA
Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Filia w Koninie

Zagórowska 3a
62 – 500 Konin

dziekanat / rekrutacja: Marika Kalczyńska tel. 63 249-12-62, pok. nr 208
e-mail: rekrutacja-konin@wshtwp.pl