Rekrutacja

Wydział Zamiejscowy w Zgorzelcu

Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o przyjęcie na studia
2. Umowa świadczenie usług edukacyjnych – 2 egzemplarze
3. Kserokopia świadectwa dojrzałości
4. Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dot. osób z nową maturą i innych posiadających odrębne świadectwo ukończenia szkoły średniej)
5. Ksero dowodu osobistego
6. 4 zdjęcia (podpisane, o wym. 3,5 x 4,5 cm)
7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej* na konto uczelni:
Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 *) jeśli jest wymagana
8. Deklaracja wyboru języka – dot. studentów I-go stopnia
9. Odpis aktu małżeństwa ( w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości) – kserokopia
10. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.


Pliki do pobrania

Rekrutacja – Dokumenty na studia

 

Pobierz plik Podanie na studia – wersja do wydruku

Pobierz plik Umowa świadczenie usług edukacyjnych

Pobierz plik Deklaracja wyboru języka na studiach I stopnia


KONTAKT / REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
Wydział Zamiejscowy w Zgorzelcu
ul. Czachowskiego 5/1
tel. 75 77 52 553 , kom. 508 831 108

dziekanat/rekrutacja:

Dorota Gostyńska
e-mail: rekrutacja-zgorzelec@wshtwp.pl