Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Studia I stopnia

Rekrutacja

Studia pierwszego stopnia prowadzone są na kierunkach:

ADMINISTRACJA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY – inżynierskie studia I stopnia
KRYMINOLOGIA
LINGWISTYKA STOSOWANA
PEDAGOGIKA
PEDAGOGIKA SPECJALNA* (w organizacji)
ZARZĄDZANIE KRYZYSEM INDYWIDUALNYM

Studia prowadzone są w następujących trybach:

 • studia stacjonarne (dzienne) w Szczecinie
 • studia niestacjonarne (zaoczne) w Szczecinie
 • Specjalności na kierunku Pedagogika:
  – Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
  – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
  – Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego (NOWOŚĆ)
  – Edukacja dorosłych z gerontologią

  Specjalności na kierunku Pedagogika specjalna*:(NOWOŚĆ)
  – Logopedia
  – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Specjalności na kierunku Zarządzanie kryzysem indywidualnym:
  – Zarządzanie kryzysem psychologicznym
  – Zarządzanie kryzysem bezpieczeństwa

  Specjalności na kierunku Lingwistyka stosowana:
  – Specjalność translatoryczna
  – Dwuprzedmiotowa specjalność nauczycielska

  Specjalności na kierunku Administracja:
  – Administracja samorządowa
  – Administrowanie bezpieczeństwem

  Specjalności na kierunku Kryminologia:
  – Detektywistyka z elementami kryminalistyki (NOWOŚĆ)
  – Kryminologia penitencjarno-kuratorska
  – Prewencja kryminalna (NOWOŚĆ)

  Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  – Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  – Edukacja bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przyjęcie na studia pierwszego stopnia odbywa się na kierunek.
  Rekrutacja na wszystkie kierunki odbywa się w ramach wolnego naboru.
  Uruchomienie kształcenia na kierunku i specjalności zależy od liczby kandydatów.

  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie o przyjęcie na studia.
  2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
  4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury) 5. Odpis dyplomu – dot. studiów II stopnia.
  6. Kserokopia suplementu do dyplomu – dot. studiów II stopnia.
  7. Ksero dowodu osobistego.
  8. Kserokopia odpis aktu małżeństwa (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości.
  9. 4 podpisane zdjęcia o wym. 3,5 x 4,5 cm.
  10. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni Pekao S.A. IV O. Szczecin 53 1240 3930 1111 0000 4229 0746 lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.
  11. Deklaracja płatności czesnego.
  12. Deklaracja wyboru specjalności.
  13. Deklaracja wyboru języka obcego.
  14. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.
  15. Oświadczenie A1 – dot. procedury antyplagiatowej.

Możesz się też zrekrutować off-line czyli pobrać, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas

Kierunki I stopnia

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości