Pliki do pobrania

Rekrutacja 2019/2020

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Podanie na studia (ankieta osobowa)

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Deklaracja wyboru języka na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich

Opłaty za studia w roku akademickim 2020/2021

Powyższe 3 dokumenty (oprócz tabeli opłat za studia, które są załącznikiem do umowy), należy wydrukować, wypełnić i wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostarczyć na uczelnię osobiście lub wysłać listem poleconym.

Wykaz wymaganych dokumentów od kandydata na studia:

  1. Podanie o przyjęcie na studia wraz ze zdjęciem.
  2. Umowa o naukę – 2 egzemplarze.
  3. Kserokopia świadectwa dojrzałości.
  4. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku nowej matury).
  5. Kserokopia odpis aktu małżeństwa – do wglądu (w przypadku innego nazwiska na świadectwie dojrzałości lub dyplomie).
  6. podpisane kolorowe zdjęcia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm
  7. Dowód wniesienia opłaty wpisowej na konto uczelni:

Pekao S.A. IV O. Szczecin
53 1240 3930 1111 0000 4229 0746
lub na indywidualny numer konta otrzymany podczas rekrutacji elektronicznej.

  1. Deklaracja płatności czesnego.
  2. Deklaracja wyboru języka obcego.
  3. Ślubowanie.

Ostateczne zakończenie rekrutacji – 30 września 2020 r.