RADA NAUKOWA

Edukacja humanistyczna

MIĘDZYNARODOWA RADA NAUKOWA:

 • Wojciech Oleszak – przewodniczący, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Kazimierz Kozłowski – zastępca przewodniczącego, Uniwersytet Szczeciński, Polska
 • Beáta Balogová, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Tadeusz Bąk, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. B. Markiewicza w Jarosławiu, Polska
 • Erik Bratland, Nord University – Nesna, Norwegia
 • Claudia-Florentina Dobre, Uniwersytet Bukareszteński, Rumunia
 • Milan Ďuriš, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja
 • Stanisław Fel, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska
 • Zbigniew Formella – Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Włochy
 • Cezary Hendryk, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Jarmila Honzíková, Zachodnioczeski Uniwersytet w Pilźnie, Czechy
 • Kamil Kardis, Uniwersytet Preszowski w Preszowie, Słowacja
 • Pavel W. Kostenok, Południowo-Uralski Państwowy Instytut Sztuki, Rosja
 • Antonina Kowalewa, Moskiewski Uniwersytet Humanistyczny, Rosja
 • Roman Leppert, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska
 • Janusz A. Majcherek, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska
 • Josef Malach, Uniwersytet Ostrawski, Czechy
 • Andrzej Niesporek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Bogusław Pietrulewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Polska
 • Czesław Plewka, Politechnika Koszalińska, Polska
 • Irina Polekhtova, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. Łomonosowa, Rosja
 • Henryk Skorowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska
 • Izabela Skórzyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Polska
 • Marek Szczepański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
 • Janusz Sztumski, Górnośląska Szkoła Handlowa, Polska
 • Ladislav Várkoly, Instytut Technologii w Dubnicy, Słowacja
 • Anna Wachowiak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 • Marek Woś, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Robert Woźniak, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska
 • Dariusz Zając, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

OBOWIĄZKI RADY NAUKOWEJ:

 • Podejmowanie wstępnej decyzji o przyjęciu artykułu do druku lub jego odrzuceniu w przypadku braku zgodności z linią tematyczną czasopisma.
 • Wsparcie merytoryczne redaktora naczelnego w podjęciu decyzji o publikacji artykułu w przypadku jednej negatywnej recenzji (uzasadnienie przygotowuje ekspert spośród członków rady).
 • Ukierunkowanie tematyczne (zatwierdzanie struktury treści) poszczególnych wydań kwartalnika.
 • Opracowanie wizji rozwoju czasopisma (oraz jej modyfikacja) w perspektywie co najmniej pięciu kolejnych lat.
 • Opiniowanie kandydatów na nowych członków rady naukowej.