Public relations

Studia podyplomowe – pozostałe kierunki

Cel studiów:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania wizerunku oraz prowadzenia działalności promocyjnej firm i organizacji. Zebrane wykłady i warsztaty pozwolą słuchaczom skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych w kontakcie z mediami.

Podstawa prawna studiów:

  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia są przeznaczone dla osób:

  • zatrudnionych w specjalistycznych agencjach PR,
  • pracujących w zakresie budowania wizerunku,
  • specjalistów działów reklamy i marketingu,
  • prowadzących własną działalność,
  • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR,
  • rzeczników prasowych,
  • zajmujących się polityką.

Czas trwania studiów:
2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne wynosi 1900 zł za semestr
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.