PUBLIC RELATIONS

Studia podyplomowe pozostałe kierunki

Cel studiów:
Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania wizerunku oraz prowadzenia działalności promocyjnej firm i organizacji. Zebrane wykłady i warsztaty pozwolą słuchaczom skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych w kontakcie z mediami.

Podstawa prawna studiów:

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., art. 6. pkt. 5.

Warunki i tryb rekrutacji:
Słuchaczami mogą być absolwenci wyższych studiów I i II stopnia. Studia są przeznaczone dla osób:

 • zatrudnionych w specjalistycznych agencjach PR,
 • pracujących w zakresie budowania wizerunku,
 • specjalistów działów reklamy i marketingu,
 • prowadzących własną działalność,
 • osób planujących rozwój własnej kariery w kierunku PR,
 • rzeczników prasowych,
 • zajmujących się polityką.

Czas trwania studiów:

 • 2 semestry

Opłaty:

 • Wpisowe 100 zł
 • Czesne wynosi 1900 zł za semestr
 • Opłata za świadectwo 30 zł
 • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl