PSYCHOONKOLOGIA

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Wiadomość o rozpoznaniu choroby nowotworowej to dopiero początek, ciężkiej, bolesnej, wyczerpującej zarówno fizycznie jak i psychicznie walki z chorobą. Scenariusz nie zawsze jest taki sam. Bez względu na wynik podjętej walki, przygotowanie i pomoc w przejściu przez kolejne rundy jest często kluczem do sukcesu. Jak przygotować chorego do najważniejszej walki w życiu, jak pomóc zaakceptować to straszne piętno losu. W jaki sposób wyposażyć bliskich w narzędzia pozwalające udzielić wsparcia osobie ciężko chorej? Jak trudne są to kwestie wiedzą bardzo dobrze nie tylko rodziny chorych, ale także personel medyczny, do którego również skierowana jest nasza propozycja. Wiedzą oni doskonale jak trudne i złożone jest otarcie się o swoiste sacrum bólu, cierpienia i śmierci. Nie można stanąć naprzeciw nich nie będąc wyposażonym w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, pozwalające zrozumieć, co dzieje się z człowiekiem, który usłyszał wyrok, często ostateczny.
Psychoonkologia to studia skierowane do absolwentów medycyny, pielęgniarstwa, psychologii, socjologii, pedagogiki, nauk o rodzinie oraz pracy socjalnej. W programie m.in.:

  • Rodzina i chory w okresie umierania – problemy psychologiczne
  • Komunikacja w chorobie nowotworowej (lekarz-chory i jego rodzina; rodzina-chory)
  • Zmaganie się z bólem oraz jakość życia w trakcie chorowania i umierania – chory i jego rodzina – aspekt medyczny
  • Scenariusze umierania w chorobie nowotworowej

Warunki i tryb rekrutacji
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych kierunków: medycyna, pielęgniarstwo, psychologia, pedagogika, socjologia, nauki o rodzinie oraz praca socjalna.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl