PSYCHOLOGICZNE KOŁO NAUKOWE “PSYCHE”

Koła naukowe

Koło zawiązało się 13 maja 2017r.

Zarząd:
Przewodnicząca – Wioleta Lekszycka
Sekretarz – Agata Blady
Skarbnik – Katarzyna Kubas

Celami Koła są:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
 • rozwój indywidualnych zainteresowań studentów;
 • popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, ;
 • promocja zdrowia psychicznego wśród społeczności akademickiej i poza nią.
 • działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez prezentowanie właściwej postawy, informację, usuwanie barier społecznych, współpracę z ośrodkami służby zdrowia.
 • rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i kołami naukowymi;
 • promowanie osiągnięć naukowych członków Koła;
 • promocja zawodowa studentów i absolwentów wśród firm i instytucji , których działalność wykorzystuje psychologię;
 • zachęcanie do podejmowania pogłębionych studiów w zakresie szeroko pojmowanego życia psychicznego człowieka ;
 • dbanie o dobre imię WSH TWP w Szczecinie;
 • integracja środowiska studenckiego i pielęgnowanie więzi koleżeńskich.

Zapraszamy studentów WSH TWP zainteresowanych psychologią.
Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do PKN “Psyche” wypełnij deklarację członkowską (w zakładce) i prześlij mailem Przewodniczącemu Koła.

Deklaracja członkowska

Statut