Psychologiczne Koło Naukowe “Psyche”

Koło zawiązało się 13 maja 2017r.

Zarząd:
Przewodnicząca – Wioleta Lekszycka
Sekretarz – Agata Blady
Skarbnik – Katarzyna Kubas

Celami Koła są:
a) poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;
b) rozwój indywidualnych zainteresowań studentów;
c) popularyzacja wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, ;
d) promocja zdrowia psychicznego wśród społeczności akademickiej i poza nią.
e) działanie na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w szczególności poprzez prezentowanie właściwej postawy, informację, usuwanie barier społecznych, współpracę z ośrodkami służby zdrowia.
f) rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami i kołami naukowymi;
g) promowanie osiągnięć naukowych członków Koła;
h) promocja zawodowa studentów i absolwentów wśród firm i instytucji , których działalność wykorzystuje psychologię;
i) zachęcanie do podejmowania pogłębionych studiów w zakresie szeroko pojmowanego życia psychicznego człowieka ;
j) dbanie o dobre imię WSH TWP w Szczecinie;
k) integracja środowiska studenckiego i pielęgnowanie więzi koleżeńskich.

Zapraszamy studentów WSH TWP zainteresowanych psychologią.

Jeśli jesteś zainteresowany/a dołączeniem do PKN “Psyche” wypełnij deklarację członkowską (w zakładce) i prześlij mailem Przewodniczącemu Koła.

Deklaracja członkowska Statut