PSYCHOLOGIA

Studia magisterskie

Psycholog to jeden z zawodów, które we współczesnym świecie są szczególnie potrzebne i cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Studia psychologiczne przygotowują do lepszego rozumienia złożoności świata i ludzi, dogłębnego pojmowania ludzkiej psychiki oraz podejmowania efektywnych działań służących wspieraniu ludzi.

Psychologia w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, trwające 5 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (§ 16 pkt 1). Po ukończeniu studiów absolwent zdobywa zatem pełne uprawnienia do wykonywania zawodu psychologa.

Profesjonalna i doświadczona kadra wykładowców przygotowuje studentów w rzetelny sposób, łącząc niezbędną teorię z bogatą praktyką. Jako uczelnia o profilu praktycznym kładziemy ogromny nacisk na ten wymiar kształcenia. Dzięki temu nasz absolwent, wkraczając na rynek pracy, jest przygotowany merytorycznie, zaznajomiony z realiami wybranego zawodu oraz wyposażony w potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwalają mu podejmować kolejne zawodowe wyzwania i skutecznie się z nich wywiązywać.

Studia na kierunku psychologia prowadzone są w dwóch trybach: studia stacjonarne (studia dzienne) oraz studia niestacjonarne (studia zaoczne).

Dodatkowo studia w Szczecinie pozwalają utrzymywać aktywny kontakt ze środowiskiem naukowym i zawodowym w regionie transgranicznym oraz wśród naszych najbliższych zagranicznych sąsiadów.

 • Studiowanie psychologii to dobra inwestycja w zawodową przyszłość.
 • Studiowanie w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to nauka w dobrym towarzystwie.

 • Studiowanie psychologii w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie to wybór dobrego kierunku w dobrym miejscu – z perspektywą jeszcze lepszego jutra.

Wśród wielu ciekawych przedmiotów na kierunku psychologia znajdują się m. in.:

 • Psychologia procesów poznawczych
 • Psychologia twórczości
 • Biomedyczne podstawy zachowań ludzkich
 • Psychopatologia
 • Psychologia różnic indywidualnych
 • Mechanizmy stresu i radzenia sobie ze stresem
 • Psychologia narracyjna w terapii i praktyce psychologicznej
 • Arteterapia
 • Psychologia pracy organizacji i zarządzania
 • Psychologia międzykulturowa

*) Jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną na Pomorzu Zachodnim, kształcącą na Kierunku: PSYCHOLOGIA – studiach 5-letnich jednolitych magisterskich.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 422 32 00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl