Psychologia zarządzania potencjałem twórczym

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe Psychologia zarządzania potencjałem twórczym są skierowane do absolwentów kieruknów humanistycznych, szczególnie zaś do osób, które w swojej pracy zajmują się rozwijaniem potencjału ludzkiego. Studia podyplomowe wyposażają słuchacza w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologicznego, filozoficznego i pedagogicznego podejścia do kreatywności dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Studia skupiają się na aspekcie psychologicznego wspierania twórczego potencjału i możliwości osób w każdym w wieku, z uwzględnieniem sytuacji społecznej,w jakiej dana grupa się znajduje. Słuchacz będzie również przygotowany do wsparcia o charakterze coachingowym.

Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące między innymi: relacji interpersonalnych i rządzących nimi mechanizmów; możliwości i ograniczenia rozwoju osobowości; psychologiczne mechanizmy uczenia się; psychospołeczne uwarunkowania aktywności twórczej człowieka; praca z kryzysem osobistym; arteterapia; zarządzanie czasem i skuteczne planowanie oraz organizowanie pracy.

Słuchacz będzie mógł twórczo wspierać dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów w instytucjach i organizacjach zajmujących się edukacją, terapią, działalnoscią profilaktyczną, pomocą społeczną, kulturą i sztuką. Absolwent będzie też przygotowany do pracy z potencjałem twórczym różnorodnych grup zawodowych.