PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA I BIZNESU

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Studia podyplomowe Psychologia zarządzania i biznesu wyposażają w wiedzę dotyczącą zarządzania firmą i zarządzania w przestrzeni biznesowej, trendów związanych ze współczesnym zarządzaniem, a także w umiejętności dotyczące pracy z zasobami ludzkimi, kierowania pracownikami i zespołami pracowników. Słuchacz zdobywa praktyczne umiejętności niezbędne w biznesie i pracy z pracownikami oraz managerami, potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej, psychologii różnic indywidualnych, psychologii społecznej, mediacji i negocjacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem i konfliktem. Słuchacz potrafi też wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą motywowania pracowników, prowadzenia tak zwanych trudnych rozmów, pracy z tak zwanym trudnym klientem, twórczego podejścia do wyzwań i problemów oraz tworzenia i realizowania planów działania w sytuacjach kryzysowych.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 2500 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl