PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

Psychologia – studia magisterskie

canstockphoto23545953

Psychologia społeczna – specjalność ta kierowana jest do osób zainteresowanych interakcjami między ludźmi a zwłaszcza chcących zgłębić tajniki funkcjonowania grup społecznych. Psychologia społeczna jako dyscyplina naukowa koncentruje się na badaniu tego w jaki sposób na ludzkie myślenie, uczucia i zachowania wpływa rzeczywista, wyobrażona lub domniemana obecność innych ludzi. Celem psychologii społecznej jest badanie relacji społecznych. Twierdzi się, że społeczne procesy psychologiczne różnią się od indywidualnych procesów psychologicznych.

Studenci, którzy wybiorą tą specjalność zdobędą wiedzę z zakresu badania interakcji międzyludzkich, szczególnie w różnorodnych sytuacjach społecznych, doskonalić będą również sztukę porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów. Nabędą kompetencje psychologiczne niezbędne w wielu dziedzinach zawodowych, zarówno związanych z życiem gospodarczym jak i społecznym.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl