Psychologia Społeczna

Studia jednolite magisterskie – 5 letnie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Psychologia społeczna to jeden z silnie rozwijających się nurtów współczesnej psychologii, szczególnie istotny w zmieniającym się, wielokulturowym i pełnym konfliktów społecznych współczesnym świecie.
Specjalność wyposaża w wiedzę i umiejętności dotyczące kształtowania relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, mediacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów, funkcjonowania w środowisku multikulturowym, wywierania wpływu na ludzi, właściwego reagowania na manipulację, asertywności oraz przewodzenia ludźmi.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w przestrzeniach związanych z rozwiązywaniem konfliktów, analizowaniem i diagnozowaniem pracy zespołów i liderów, działaniami marketingowymi i PR-owymi.

Perspektywy zawodowe: agencje reklamowe, agencje PR, centra badań społecznych i marketingowych, organizacje pozarządowe, bankowość wiele innych, w których umiejętności psychologiczne mają podstawowe znaczenie.