Psychologia konfliktu

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe dla absolwentów studiów I i II stopnia. Słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą źródeł konfliktu, rodzajów konfliktów, psychologicznych reakcji na sytuacje konfliktowe. Słuchacz uzyska także umiejętności i kompetencje z zakresu opanowywania sytuacji konfliktowych, rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym i zawodowym, radzenia sobie z tak zwanymi „trudnymi osobami”, prowadzenia mediacji w celu rozwiązania konfliktu, a także twórczego i otwartego podejścia do konfliktu jako nowej możliwości. W przypadku absolwentów kierunku psychologia studia podyplomowe Psychologia konfliktu będą okazją do pogłębienia wiedzy na temat przyczyn konfliktów międzyludzkich i sposobów pracy w tym obszarze z pacjentem. W przypadku absolwentów innych kierunków studia podyplomowe Psychologia konfliktu wyposażą słuchaczy w umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w życiu zawodowym.

Czas trwania studiów:
Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.