PSYCHOLOGIA KONFLIKTU

Studia podyplomowe pozostałe kierunki | Szczecin, Konin

Studia podyplomowe dla absolwentów studiów I i II stopnia. Słuchacz zdobędzie wiedzę dotyczącą źródeł konfliktu, rodzajów konfliktów, psychologicznych reakcji na sytuacje konfliktowe. Słuchacz uzyska także umiejętności i kompetencje z zakresu opanowywania sytuacji konfliktowych, rozwiązywania konfliktów w środowisku rodzinnym i zawodowym, radzenia sobie z tak zwanymi „trudnymi osobami”, prowadzenia mediacji w celu rozwiązania konfliktu, a także twórczego i otwartego podejścia do konfliktu jako nowej możliwości. W przypadku absolwentów kierunku psychologia studia podyplomowe Psychologia konfliktu będą okazją do pogłębienia wiedzy na temat przyczyn konfliktów międzyludzkich i sposobów pracy w tym obszarze z pacjentem. W przypadku absolwentów innych kierunków studia podyplomowe Psychologia konfliktu wyposażą słuchaczy w umiejętności niezbędne do skutecznego radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w życiu zawodowym.

Czas trwania studiów:

  • Studia trwają 2 semestry.

Opłaty:

  • Wpisowe 100 zł
  • Czesne za jeden semestr wynosi 1600 zł
  • Opłata za świadectwo 30 zł
  • Istnieje możliwość opłaty czesnego w ratach.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 02
Fax: 91 424 32 00 w.03
E-mail: cos@wshtwp.pl