Psychologia kliniczna

Studia jednolite magisterskie – 5 letnie

Możesz przystąpić do rekrutacji off-line czyli pobrać, wydrukować, wypełnić i podpisać formularze a następnie przynieść je do nas.

Jeśli jesteś zaineresowana(y) naszymi studiami i chcesz o coś zapytać w Punkcie Rekrutacyjnym a nie masz możliwości skontaktować się z nami, pozostaw nam Swój kontakt a odezwiemy się do Ciebie.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Matura stara / nowa (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Psycholog kliniczny posiada wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu psychologii dzieci, młodzieży i osób dorosłych, neuropsychologii, osobowości zdrowej i patologicznej, diagnostyki, mechanizmów powstawania zaburzeń o charakterze psychicznym, neurologicznym i somatycznym, psychoprofilaktyki i promocji zdrowia, standardów sporządzania opinii psychologicznych dla różnych specjalistów i placówek (poradni pedagogiczno – psychologicznych, orzecznictwa psychologiczno – sądowego w sprawach karnych i cywilnych, placówek rehabilitacyjnych itp.), form pomocy psychologicznej (interwencji kryzysowej, terapii podtrzymującej, terapii zorientowanej na rozwój, terapii zaburzeń, ale także wsparcia psychologicznego, zasad poradnictwa psychologicznego).

Absolwent psychologii klinicznej jest profesjonalnie przygotowany do prowadzenia diagnozy psychologicznej i stosowania pomocy psychologicznej w placówkach leczenia zaburzeń psychicznych, oddziałach neurologicznych, szpitalach ogólnych i specjalistycznych, placówkach leczenia uzależnień oraz do tworzenia i udziału w projektach zajmujących się profilaktyką i promocją zdrowia.