PSYCHOLOGIA EDUKACYJNA

Psychologia – studia magisterskie

canstockphoto23545953

Psychologia edukacyjna– specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. w: oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w szeroko rozumianym środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka, do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację, wybór i planowanie rozwoju zawodowego, a także podejmowanie różnych działań interwencyjnych. Psycholog o specjalności edukacyjnej jest wyposażony w wiedzę z obszaru pedagogiki i dydaktyki ogólnej oraz specjalnej, funkcjonowania jednostek oświatowych, jak również zna podstawowe nurty i teorie wychowania, metodykę pracy psychologa szkolnego.

Posiadana wiedza dotycząca mechanizmów wychowania, kształcenia i rozwoju umysłowego człowieka pozwoli na rozwinięcie umiejętności w zakresie projektowania działań edukacyjnych na wszystkich etapach życia człowieka, wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz szczególnych uzdolnień uczniów i osób dorosłych. Dodatkową kompetencją absolwenta tej specjalności jest przygotowanie pedagogiczne niezbędne do pracy w charakterze psychologa szkolnego.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Adres: ul. Monte Cassino 15, 70-466 Szczecin
Tel: 91 424 32 00
Fax: 91 424 32 03
E-mail: cos@wshtwp.pl